Slovnaft

- celozávodné stravovacie zariadenie

- štúdia, realizačný projekt, autorský dozor

 

plocha: 2000 m2 / 420 miest

realizácia: 2008