sídlo firmy:
Vajnorská 83, 831 03 Bratislava

prevádzka:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

afibinger@fibinger.sk
+421 – (0) 903 227 898