Interiér rodinného domu

 

- projekt interiéru, manažment stavby, autorský a stavebný dozor

 

plocha: 160 m2

realizácia: 2011